Year 2004
Authors Yu-Hui Chen ,Chen, Yu-Hui, Jing-Wen Chang, Ya-Hui Chen, and Wu-Chung Lee
Paper Type 會議論文